Balo Crossover TL C2BP116 30L giảm còn 10,150,000đ

  • 10,150,000đ 12,687,500đ
Giao hàng : Toàn quốc
Mô tả:

  • Chất liệu: Fabric, polyeter, nylon
  • Kích thước: 45 x 30 x 20 cm
  • Cân nặng: 1.5 kg
  • Thể tích: 30L
  • Số ngăn: 2 ngăn lớn và các ngăn nhỏ, chứa đươc laptop 15 inch và tablet 10 inch

Từ khóa:

thule lug balo label:mau-moi


Thông tin sản phẩm


Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh Balo Crossover TL C2BP116 30L
Hình ảnh Balo Crossover TL C2BP116 30L
Hình ảnh Balo Crossover TL C2BP116 30L
Hình ảnh Balo Crossover TL C2BP116 30L
Hình ảnh Balo Crossover TL C2BP116 30L
Hình ảnh Balo Crossover TL C2BP116 30L
Hình ảnh Balo Crossover TL C2BP116 30L
Hình ảnh Balo Crossover TL C2BP116 30L
Hình ảnh Balo Crossover TL C2BP116 30L
Hình ảnh Balo Crossover TL C2BP116 30L
Hình ảnh Balo Crossover TL C2BP116 30L
Hình ảnh Balo Crossover TL C2BP116 30L
Hình ảnh Balo Crossover TL C2BP116 30L
Hình ảnh Balo Crossover TL C2BP116 30L
Hình ảnh Balo Crossover TL C2BP116 30L
Hình ảnh Balo Crossover TL C2BP116 30L
Hình ảnh Balo Crossover TL C2BP116 30L
Hình ảnh Balo Crossover TL C2BP116 30L
Hình ảnh Balo Crossover TL C2BP116 30L
Hình ảnh Balo Crossover TL C2BP116 30L
Hình ảnh Balo Crossover TL C2BP116 30L
Hình ảnh Balo Crossover TL C2BP116 30L