Balo Venturesafe PS-60515 giảm còn 4,950,000đ

  • 4,950,000đ 6,187,500đ
Giao hàng : Toàn quốc
Mô tả:

  • Chất liệu: Fabric, polyester, nylon
  • Kích thước: 47 x 20 x 30 cm
  • Cân nặng: 0.78 kg
  • Số ngăn: 1 ngăn lớn và các ngăn nhỏ, 
  • Tính năng đặc biệt: Chống thấm nước

Từ khóa:

pacsafe lug balo


Thông tin sản phẩm


Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh Balo Venturesafe PS-60515
Hình ảnh Balo Venturesafe PS-60515
Hình ảnh Balo Venturesafe PS-60515
Hình ảnh Balo Venturesafe PS-60515
Hình ảnh Balo Venturesafe PS-60515
Hình ảnh Balo Venturesafe PS-60515
Hình ảnh Balo Venturesafe PS-60515
Hình ảnh Balo Venturesafe PS-60515
Hình ảnh Balo Venturesafe PS-60515
Hình ảnh Balo Venturesafe PS-60515
Hình ảnh Balo Venturesafe PS-60515
Hình ảnh Balo Venturesafe PS-60515
Hình ảnh Balo Venturesafe PS-60515
Hình ảnh Balo Venturesafe PS-60515
Hình ảnh Balo Venturesafe PS-60515
Hình ảnh Balo Venturesafe PS-60515
Hình ảnh Balo Venturesafe PS-60515
Hình ảnh Balo Venturesafe PS-60515
Hình ảnh Balo Venturesafe PS-60515
Hình ảnh Balo Venturesafe PS-60515