Balo Precisionpak PPCOE35-BL giảm còn 1,990,000đ

  • 1,990,000đ 2,843,000đ
Giao hàng : Toàn quốc
Mô tả:

  • Chất liệu: Polyester
  • Kích thước: 40 x 27 x 13 cm
  • Cân nặng: 790 gram
  • Số ngăn: 1 ngăn chính + các ngăn phụ 
  • Có ngăn đựng laptop 13" chống sốc


Thông tin sản phẩm


Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL
Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL
Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL
Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL
Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL
Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL
Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL
Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL
Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL
Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL
Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL
Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL
Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL
Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL
Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL
Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL
Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL
Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL
Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL
Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL
Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL
Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL
Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL
Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL
Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL
Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL
Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL
Hình ảnh Balo Precisionpak PPCOE35-BL