Túi xách du lịch Dt170sg7 giảm còn 4,390,000đ

  • 4,390,000đ
Giao hàng : Toàn quốc
Mô tả:

  • Số ngăn: 1 ngăn chính và các ngăn nhỏ
  • Chất liệu: Fabric, polyester, nylon
  • Kích thước: 43 x 31 x 13 cm
  • Cân nặng: 0.9 kg

Từ khóa:

dkny lug tui-xach


Thông tin sản phẩm


Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh Túi xách du lịch Dt170sg7
Hình ảnh Túi xách du lịch Dt170sg7
Hình ảnh Túi xách du lịch Dt170sg7
Hình ảnh Túi xách du lịch Dt170sg7
Hình ảnh Túi xách du lịch Dt170sg7
Hình ảnh Túi xách du lịch Dt170sg7
Hình ảnh Túi xách du lịch Dt170sg7
Hình ảnh Túi xách du lịch Dt170sg7
Hình ảnh Túi xách du lịch Dt170sg7
Hình ảnh Túi xách du lịch Dt170sg7
Hình ảnh Túi xách du lịch Dt170sg7
Hình ảnh Túi xách du lịch Dt170sg7
Hình ảnh Túi xách du lịch Dt170sg7
Hình ảnh Túi xách du lịch Dt170sg7
Hình ảnh Túi xách du lịch Dt170sg7
Hình ảnh Túi xách du lịch Dt170sg7
Hình ảnh Túi xách du lịch Dt170sg7
Hình ảnh Túi xách du lịch Dt170sg7
Hình ảnh Túi xách du lịch Dt170sg7