Giảm Giá 10 Quyển Vở Kẻ Ngang PuPil Mã1004 (72trang Hồng Hà giảm còn 49,000đ

  • 49,000đ
Giao hàng : Toàn quốc
Mô tả:

Vở kẻ ngang 7mmpupil. Mã 1004(72trang). Kích thước 175x250cm. Sản xuất tại Công ty CP VPP Hồng Hà, Long Biên  ,Hà Nội. Sản xuất theo TCCS04:2007/VPPHH


Thông tin sản phẩm

THÔNG TIN CƠ BẢN

  • Kích thước: 175x250cm.
  • Số trang: 72trang, cả bìa.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Vở kẻ ngang 7mmpupil. Mã 1004(72trang). Kích thước 175x250cm. Sản xuất tại Công ty CP VPP Hồng Hà, Long Biên  ,Hà Nội. Sản xuất theo TCCS04:2007/VPPHH.            Mode in Việt Nam   8935044510043

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh Giảm Giá 10 Quyển Vở  Kẻ  Ngang PuPil Mã1004 (72trang Hồng Hà